Mazkapitāla SIA

Mazkapitāla SIA ir SIA veids, kuram nav nepieciešams 2 800 EUR liels sākuma kapitāls, kā tas ir, dibinot tradicionālo SIA. Lai nodibinātu mazkapitāla SIA ir jāievēro virkne noteikumu. Pirmkārt, visiem uzņēmuma dalībniekiem un dibinātājiem ir jābūt fiziskām personām un to skaits nevar pārsniegt piecas personas, kā arī neviena no šīm personām nevar nekādā veidā būt saistīta ar kādu citu mazkapitāla SIA. Vēl visai pamatkapitāla summai ir jābūt ieskaitītai uzņēmuma kontā līdz dokumentu iesniegšanai. Mazkapitāla SIA nevar paturēt šo statusu mūžīgi. Uzņēmumam katra pārskata perioda beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiek sasniegta minimālā, likumā noteiktā SIA pamatkapitāla summa – 2 800 EUR. Pēc tam uzņēmums ir parasts SIA.

Šāda iespēja dibināt mazkapitāla SIA tika ieviesta, lai veicinātu jaunu uzņēmumu dibināšanu. Pirms tam daudziem, kuriem bija labas biznesa idejas un vēlme tās realizēt, nebija iespējas to darīt tieši finansiālo līdzekļu trūkuma dēļ. Atļaujot dibināt mazkapitāla SIA, ikvienam tika dota iespēja dibināt savu uzņēmumu, turklāt, dibinot mazkapitāla SIA, tiek piemēroti arī atvieglojumi uzņēmuma reģistrācijas maksai.

Daudzi arī šo iespēju izmanto. 2011. gadā, kad ieviesa mazkapitāla SIA, divpadsmit mēnešu laikā tika nodibināti vairāk kā 18 000 uzņēmumu. Tas lielā mērā pasteidzināja valsts ekonomiskās situācijas stabilizēšanos pēc ekonomiskās krīzes, jo ātrā laikā tika radītas jaunas darba vietas un palielinājās ražošanas apjomi. Tiesa gan vēlāk mazkapitāla SIA dibināšanas apjomi ievērojami saruka, tomēr vēl joprojām ļoti lielu daļu no visiem uzņēmumiem sastāda tieši mazkapitāla SIA. Pašlaik mazkapitāla SIA sastāda gandrīz trešo daļu no visiem jaundibinātajiem uzņēmumiem.

Mazkapitāla SIA arī pašlaik ir vieni no būtiskākajiem normālas ekonomikas nodrošinātājiem. Tieši tāpēc, ka to kopējais skaits ir tik liels, tiem ir ievērojama nozīme IKP palielināšanā, konkurences veicināšanā un darbavietu radīšanā. Kaut gan lielākā daļa mazkapitāla SIA savu produkciju neeksportē uz citām valstīm, tie vienalga ieņem nozīmīgu vietu valsts kopējā tautsaimniecībā.

Par spīti daudzajiem labumiem, ko šie mazkapitāla SIA dod gan to īpašniekiem, gan valsts ekonomikai kopumā, viss tomēr nav tik labi, kā sākumā varētu šķist. Daudzi mazkapitāla SIA tiek likvidēti jau pēc sava pirmā darbības gada. Bieži vien dibinātājiem trūkst pieredzes un zināšanu uzņēmuma vadībā, kā arī šāda veida uzņēmumi saskaras ar ļoti daudziem citiem šķēršļiem. Problēmas sākas tad, kad ir jāsedz saistības, jo parasti SIA par saistībām atbild ar pamatkapitālu, bet mazkapitāla SIA gadījumā šī procedūra ir atšķirīga, jo daudzos gadījumos pamatkapitāla apjoms ir vien 1 EUR.

Pirmkārt, ja tiek pasludināts mazkapitāla SIA maksātnespējas process, par uzņēmuma saistībām visi tā dalībnieki atbild vienādi. Arī tad ja uzņēmuma daļas katram dalībniekam ir atšķirīgas, saistības visi pilda vienādi. Otrkārt, pasludinot maksātnespējas procesu, uzņēmuma dalībnieki atbild ne tikai ar apmaksātā pamatkapitāla apjomu, bet arī ar neapmaksāto. Tas nozīmē, ka saistības vienalga ir 2 800 EUR, pat tad, ja apmaksātais pamatkapitāls ir tikai 1 EUR. Saistības tiek aprēķinātas no 2 800 EUR atņemot apmaksāto pamatkapitālu. Piemēram, ja uzņēmums līdz maksātnespējas procesa brīdim pamatkapitālā ir iemaksājis 1 000 EUR, tad kreditori no dalībniekiem var piedzīt vēl 1 800 EUR. Mazkapitāla SIA var likvidēt arī paši dalībnieki, neatkarīgi no apmaksātā pamatkapitāla apjoma.