Uzņēmējdarbības uzsākšana

Daudzi sapņo par savu uzņēmumu, bet nākotnes nenoteiktība un risks bieži vien attur no reālas rīcības. Uzņēmuma dibināšana, protams, ir nozīmīgs solis, bet zinot, kā pareizi rīkoties, ar visu var tikt galā. Mūsdienās pati uzņēmuma dibināšanas procedūra ir diezgan vienkārša, tomēr, lai uzņēmējdarbība būtu veiksmīga, jau pašā sākumā ir jāņem vērā vairāki faktori, kas nodrošina vienkāršāku uzņēmuma darbību nākotnē.

Pirmkārt jau visas uzņēmējdarbības pamatā ir jābūt labai biznesa idejai, tomēr ar to vien bieži ir par maz. Ir svarīgi, lai uzņēmums darbotos jomā, kuru tās īpašnieks un vadītājs labi pārzina. Diezgan bieži veiksmīgi uzņēmumi ir uzsākti, balstoties uz iepriekš ieņemamo amatu kādā citā uzņēmumā vai vaļaspriekiem. Šādā gadījumā ir iespējams izmantot iepriekš uzkrāto pieredzi, bet arī ar zināšanām konkrētajā darbības sfērā ir par maz. Ir labi jāpārzina arī uzņēmējdarbības pamati, lai varētu pārspēt konkurentus.

Mūsdienās, uzņēmuma konkurētspēju un potenciālo nākotnes darbību var apjaust, izveidojot biznesa plānu. Tajā nepieciešams sīki aprakstīt, kā darbosies uzņēmums un kā viss tiks realizēts dzīvē. Labā biznesa plānā noteikti jāiekļauj arī tirgus izpētes sadaļa, lai saprastu, cik liela ir konkurence konkrētajā nozarē un kā pašlaik darbojas līdzīgi uzņēmumi. Balstoties uz tirgus izpētes datiem un citu informāciju (nodokļu politiku, izejvielu cenām utt.) pēc tam ir iespējams arī saprast, kādi būs uzņēmuma ienākumi, izdevumi un peļņa. Naudas plūsmas aprēķini gan bieži ir maldīgi, jo pastāv vairāki riski. Arī risku izvērtējums ir jāiekļauj biznesa plānā. Vēl ir jādomā arī par savas ražotās produkcijas virzību tirgū un konkrētu mērķauditoriju.

Vēl svarīgi ir izvēlēties savam potenciālajam uzņēmumam piemērotu komercdarbības formu. Pēc biznesa plāna izveidošanas vajadzētu aptuveni saprast, kāda būs uzņēmuma darbības nozare, uzņēmuma apgrozījums un darbinieku skaits, kas arī ir būtiskākie faktori pēc kā nosaka piemērotāko komercdarbības formu. Ļoti maziem uzņēmumiem (pēc apgrozījuma un darbinieku skaita) piemērotākā forma būtu pašnodarbinātā statuss vai individuālais komersants, bet jau lielākiem uzņēmumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Ļoti lieliem uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas investīcijas, var izvēlēties akciju sabiedrību. Katrai no šīm formām ir savi plusi un mīnusi, tāpēc pirms uzņēmuma dibināšanas noteikti kārtīgi jāiepazīstas ar tām visām. Mazo biznesu uzsācējiem noteikti jāiepazīstas arī ar noteikumiem, kas attiecas uz mikrouzņēmuma nodokli.

Pēc tam, kad teorētiski uzņēmuma darbība ir skaidra, ir jāveic pats dibināšanas process jeb uzņēmuma reģistrācija. Latvijā šis process ir samērā vienkāršs, bet reizēm jaunajiem uzņēmējiem nākas saskarties ar dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem. Tiesa gan tas ir atšķirīgs dažādām uzņēmējdarbības formām. Visos gadījumos uzņēmuma reģistrā ir jāiesniedz tādi dokumenti kā uzņēmuma dibināšanas lēmums un līgums, pieteikums par ierakstīšanu komercreģistrā un izziņas par uzņēmuma juridisko adresi. Nopietnākām komercdarbības formām, kā, piemēram, SIA vai AS, papildus visam nosauktajam, jāiesniedz arī statūti un citi dokumenti. Reģistrējot jaunu uzņēmumu ir jāmaksā valsts nodeva par reģistrāciju un par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Šo nodevu apjoms arī ir atkarīgs no izvēlētās uzņēmējdarbības formas. Uzņēmuma reģistrāciju ir iespējams veikt kādā no Latvijas Uzņēmumu reģistra nodaļām, vai tiešsaistē Latvijas valsts oficiālajā mājas lapā.

Pēc uzņēmuma reģistrācijas jau ir jāuzsāk reāla darbība, sākot no darba telpu iekārtošanas un izejvielu sagādes līdz pašam rasošanas procesam vai pakalpojumu sniegšanai un mārketngam. Protams, lai uzņēmuma darbība būtu veiksmīga visu laiku ir jāseko līdzi izmaiņām uzņēmējdarbības vidē.